• Sürükleyici Deneyimler

  • Sanat, Mühendislik ve Bilim

    Multidisipliner sanat performansları ve ticari etkinlikler

  • Yaratıcı Teknolojiler ve İnovasyon

  • Kalite Güdümlü Agile Süreçler


monolab

monolab Yaratıcı Teknolojiler Bilişim A.Ş., 2013’te kurulmuş, Tübitak ArGe destekli multi-disipliner bir yaratıcı teknolojiler stüdyosudur. Yeni teknolojilerin, sanat, tasarım ve reklamcılık gibi yaratıcı alanlardaki uygulaması üzerine faaliyet göstermektedir. Fiziksel dünyayla dijitali bir araya getirip, oyunlaştırma yöntemleriyle eğlenceli kurulumlar üretir, kullanıcıları kendiliğinden reklama çekme amacı güder. Geleneksel arayüzleri ters yüz ederek doğal arayüzler yaratma amacındadır. monolab, 2014’te İskele47 kollektifinin kurulmasında rol almış, halen bu çatı altında faaliyet göstermektedir.


ÖNE ÇIKAN İŞLERİMİZ