monolab hakkında


monolab Yaratıcı Teknolojiler ve Bilişim Anonim Şirketi

monolab, 2013’te kurulmuş multi-disipliner bir yaratıcı teknolojiler stüdyosudur. Yeni teknolojilerin, sanat, tasarım ve reklamcılık gibi yaratıcı alanlardaki uygulaması üzerine faaliyet göstermektedir. Fiziksel dünyayla dijitali bir araya getirip, oyunlaştırma yöntemleriyle eğlenceli kurulumlar üretir, kullanıcıları kendiliğinden reklama çekme amacı güder. Geleneksel arayüzleri ters yüz ederek doğal arayüzler yaratma amacındadır.

monolab, 2014’te İskele47 kollektifinin kurulmasında rol almış, halen bu çatı altında faaliyet göstermektedir.Çalışma Alanları

Doğal Etkileşimli Arayüzler

Dokunulabilir Arayüzler

Sanal Gerçeklik / Arttırılmış Gerçeklik

Deneyim Tasarımı

Proje Yönetimi

Neden Biz ?

monolab, fiziksel etkileşim tasarımı üzerine uzmanlaşmış multidisipliner bir yazılım, tasarım ve prodüksiyon stüdyosudur. Hibrit yeteneklere sahip vizyon sahibi mühendis ve tasarımcılardan oluşan ekibimiz, üstün teknik yeterlilik ve agile proje yönetimiyle sağlanan yüksek müşteri memnuniyeti üstün özelliklerimizdir.

Biz etkileşim tasarımını insana dokunan ve onunla konuşan, onu bir hikayenin içerisine çeken, dijital ve fizikselin sınırlarını kaybederek bir araya geçtiği alanlar yaratmak olarak tanımlıyoruz.

Klasik, dikte eden reklam anlayışını ters yüz ediyor, bunun yerine yeni medyanın nimetlerinden yararlanarak kullanıcıyla sezgisel bir diyaloğa giren emsalsiz etkileşim alanları yaratıyoruz. Bu şekilde, kullanıcının reklama kendiliğinden gelmesini amaçlıyoruz.

Kurulumlarımız, marka ve kullanıcı arasında duygusal bir bağ kurarak marka imajını sağlamlaştırıyor. Tasarladığımız fiziksel etkileşim alanları lokalde kalıyor gibi görünse de, klasik reklama kıyasla sosyal medyada güçlü bir yansımaya, kritik ve stratejik bir etkiye yol açıyor.İSKELE 47 NEDİR KİMDİR?

İskele 47, Yeldeğirmeni mevkiinde demirlemiş multi-disipliner bir üretim atölyesi olup; sanat-tasarım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kişiler ve ekiplerden oluşur.

  • monolab
  • Bager Akbay
  • Design In Situ
  • Osman Koç
  • Alper Kerpiççi
  • Çırak Okulu
  • Amber Platform
  • BuBi Dernek
  • İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu Derneği


Müsteriler Ve İş Ortakları